Chương trình tăng tốc

Chương trình tăng tốc

Chương trình tăng tốc

Đối tượng: học sinh cuối lớp 11 hoặc đầu lớp 12 muốn nộp hồ sơ đi du học tại thời điểm nước rút nhưng trước đó gần như chưa có quá trình chuẩn bị lâu dài đầy đủ cho việc đi học này. Học sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết theo lộ trình để nộp hồ sơ vào các trường ở nhiều quốc gia tuỳ thuộc vào năng lực cá nhân.


 

Đăng ký để được tư vấn

# # #