Các dịch vụ chuyên biệt khác

Các dịch vụ chuyên biệt khác

Các dịch vụ chuyên biệt khác

Bên cạnh đó PAC còn cung cấp tư vấn chuyên sâu:

- Tư vấn về các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới

- Tư vấn sâu về các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới

- Tư vấn nộp hồ sơ nhiều quốc gia cùng lúc

- Tư vấn chiến lược tài chính dựa trên nhiều hệ thống

- Tư vấn các trường hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế (7 trường)

- Tư vấn học bổng danh dự (các loại học bổng, hồ sơ học bổng, đặc biệt bài luận giành học bổng)

- Tư vấn những chương trình học đặc biệt (2+2, 3+2, bằng kép, chuyên ngành kép, chuyển trường, dự bị tiếng – Mỹ, dự bị tiếng hay chương trình sandwich của Anh)

- Tư vấn lộ trình dài hạn sau đại học

- Tư vấn chuyên ngành hẹp

- Tư vấn phỏng vấn và hỗ trợ thực hiện phỏng vấn

- Tư vấn tâm sinh lý gia đình và học sinh trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ

- Tư vấn xếp hạng trường đại học

- Tư vấn trường đại học phù hợp nhất (Best Fit)

- Tư vấn sinh viên và cán bộ tuyển sinh từ trường đại học

- Tư vấn các khóa học hè trực tiếp của trường đại học

- Tư vấn viết tự luận cá nhân và thư giới thiệu

- Tư vấn chọn lọc thông tin và phân tích thông tin công bố trên trang web của trường đại học

- Tư vấn ưu tiên tổ chức (instituitional priorities)

- Tư vấn hội thảo miễn phí (seminars) về các vấn đề liên quan khác nhau về học tập ở bậc đại học

- Tư vấn gặp trực tiếp đại diện trường nội trú, đại học miễn phí

- Tư vấn miễn phí về các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ uy tín (cơ sở đào tạo tiếng Anh, luyện thi, tổ chức thực hiện ngoại khóa, cộng đồng, nhà xuất bản, các chương trình giáo dục có chất lượng, nguồn tài liệu, v.v.)

- Thực hiện các buổi tư vấn công chúng miễn phí về các vấn đề và thách thức của giáo dục đại học trên thế giới


PAC hiểu rằng, khách hàng có thể có những nhu cầu khác nhau, do đó chúng tôi sẵn sàng linh hoạt thiết kế những chương trình tư vấn giáo dục chuyên biệt theo yêu cầu của gia đình.

Đăng ký để được tư vấn

# # #