Chúng tôi sẽ làm gì cho bạn

Chúng tôi sẽ làm gì cho bạn

Chúng tôi sẽ làm gì cho bạn

Các dịch vụ tại PAC cung cấp

Nhiệm vụ và mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện giúp các em học sinh cấp 2 và cấp 3 định hướng chuẩn bị nền tảng cho một nền giáo dục đại học tiên tiến, hoàn thiện hồ sơ xin học vào các trường đại học có chất lượng giáo dục cao nhất có thể, để phát triển trở thành những công dân toàn cầu, có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng chuẩn bị cho thị trường lao động quốc tế đòi hỏi cao của thế kỷ 21.

Chuyên gia của PAC đều là cán bộ tư vấn được đào tạo bài bản về nghiệp vụ tư vấn, đều đã từng là cán bộ tuyển sinh của các trường đại học lớn tại Mỹ và các nước khác. Do đó PAC cung cấp dịch vụ tư vấn dựa trên quan điểm và hướng tiếp cận của người trực tiếp đọc, chấm hồ sơ và phỏng vấn học sinh.

PAC tập trung vào yếu tố con người và lấy học sinh làm trung tâm để tư vấn. Ngoài việc đưa thông tin chính thống đến với phụ huynh và học sinh, PAC thiết kế một lộ trình học tập và định hướng nghề cho mỗi học sinh theo mong muốn và nguyện vọng mỗi gia đình.

Đăng ký để được tư vấn

# # #