HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH, THUẬN THÀNH, BẮC NINH 20/12

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH, THUẬN THÀNH, BẮC NINH 20/12
# # #