Chương trình tú tài Quốc tế IBDP A-Z

Chương trình tú tài Quốc tế IBDP A-Z

Chương trình tú tài Quốc tế IBDP A-Z

Hội thảo trực tuyến


 

Hội thảo trực tuyến cung cấp thông tin MIỄN PHÍ về các nội dung liên quan tới Chương trình tú tài quốc tế IBDP như sau:
- Tổng quan về chương trình tú tài quốc tế IBDP
- Các trường tại Việt Nam cung cấp chương trình IBDP
- Tổ hợp các môn học
- Nội dung và cấu trúc môn học
- Kết quả và hình thức đánh giá
- Q&A
Sự kiện mở MIỄN PHÍ. Đăng ký tham dự tại đây.

Link tham dự sẽ được gửi từ Eventbrite, hội thảo được triển khai trên ứng dụng Zoom
Hotline: 096 601 3663Sự kiện

Video nổi bật

Kết quả kỳ tuyển sinh 2017-2018

# # #